KHAI MỞ S4 Phong Vân S4
Vào Lúc
11h-03.06.2020
Khi bang hội đã lớn mạnh có thể tham gia tranh đoạt Lãnh Địa Chiến để thể hiện sức mạnh của bang mình, chiếm lĩnh nhiều lãnh địa sẽ được nhiều lợi ích.

Y Tham gia Lãnh địa chiến

Trước tiên Thiếu Hiệp phải gia nhập Bang (cấp 40 mới được vào Bang).

Thời gian tranh đoạt lãnh địa: Vào 20:00 – 21:00 ngày thứ 2 mở máy chủ. 7 ngày sau, vào 20:00 – 21:00 thứ 5, thứ 7 tuần sau.

Sau khi mở Lãnh Địa Chiến, nhấp nào biểu tượng Lãnh Địa Tranh Đoạt ở giữa giao diện để mở. Nhấp bất kỳ trên giao diện Lãnh Địa có thể vào bản đồ Lãnh Địa Chiến, đồng thời có thể tự động tìm đường trên bản đồ Lãnh Địa.

Hoạt động Lãnh Địa Chiến

Y Tiến hành Lãnh địa chiến

Có thể tự do PK trong Lãnh Địa Chiến mà không phải chịu chỉ số PK, sau khi chết sẽ được hồi sinh ở điểm hồi sinh trên bản đồ.

Mục tiêu: Cờ trong tranh đoạt lãnh địa phải được giữ trong khoảng thời gian nhất định không được đổi chủ.

Bị đánh bại, bị rớt mạng, đổi bản đồ… cờ sẽ quay về nơi xuất hiện.

Y Điều kiện chiến thắng

Sau khi Bang Chủ chiếm được cờ, phải giữ trong vòng 30 phút. Trong thời gian đó, cờ không bị đổi chủ sẽ thắng.

Nếu Bang không thể giữ cờ trong vòng 30 phút, thì khi hoạt động kết thúc cờ trong tay Bang nào Bang đó sẽ giành chiến thắng.

Nếu không có Bang chiếm được cờ thì Bang đợt trước chiếm được cờ sẽ thắng.

Nếu như đợt trước không có Bang chiếm lĩnh lãnh địa thì sẽ xem như là không có người thắng, lãnh địa sẽ là trung lập.

Y Phần thưởng

Phần thưởng hoạt động
Bản đồ lãnh địa là khu vực có lợi ích x n lần, có thể nhận exp và chân khí ở bản đồ.

Phần thưởng phe thắng
Sau khi hoạt động kết thúc có thể nhận cống hiến Bang Phái và exp. Đồng thời sở hữu tất cả các quyền trên lãnh địa trong vòng 1 tuần.

Mỗi ngày thành viên trong Bang còn có thể nhận những vật phẩm từ lãnh địa (mỗi ngày 1 lần)

Lãnh địa khác nhau sẽ có các vật phẩm khác nhau (cấp lãnh địa càng cao thì vật phẩm giá trị càng cao).

Phần thưởng Lãnh Địa Chiến

Thành viên Bang Phái luyện cấp trên bản đồ lãnh địa mình chiếm lĩnh sẽ nhận được tăng thêm exp.

Bang Chủ Bang Phái lãnh địa chiến còn có thể nhận được Lệnh Bài Lãnh Địa, Lệnh Bài này giúp Bang Chủ khi tấn công mục tiêu chính xác sẽ có xác suất lớn phục hồi sinh lực.

Phần thưởng phe thua
Sau khi hoạt động kết thúc, có thể nhận Cống Hiến Bang Phái và kinh nghiệm.

Bang hội sẽ là nơi các Thiếu Hiệp giao lưu kết bằng hữu, học hỏi nhiều kinh nghiệm chiến đấu, những huynh đệ cùng chí hướng sẽ cùng nhau xây dựng Bang ngày càng lớn mạnh!