KHAI MỞ S4 Phong Vân S4
Vào Lúc
11h-03.06.2020
Sở hữu bộ trang bị cam Bất Diệt luôn là niềm ao ước của các Thiếu Hiệp trong Phong Vân, điều đó sẽ không còn khó khăn nữa vì chúng ta đã có được bí quyết chế tạo.

Y Giới thiệu

Để chế tạo trang bị cam Bất Diệt, các Thiếu Hiệp cần có Đá Tăng Phẩm và Trang bị tím Bất Diệt.

Đá Tăng Phẩm

Chỉ có trang bị tím bất diệt mới có thể sử dụng đá tăng phẩm

Sau khi nâng cấp trang bị vẫn giữ được cấp cường hóa.

Y Cách sử dụng Đá Tăng Phẩm

Thiệu Hiệp vào giao diện Lò Luyện, chọn Nâng Phẩm. Sau đó chọn trang bị Thiếu Hiệp muốn nâng phẩm rồi bấm Bắt đầu nâng phẩm hoặc Tự nâng.


Nâng phẩm một lần cần tốn 20 vạn bạc và 1 viên đá tăng phẩm, mỗi lần nâng sẽ được khoảng 20 điểm phẩm chất.


Sau khi đủ 100 điểm phẩm chất, Thiếu Hiệp sẽ được 1 sao kích hoạt, điểm phẩm chất dư sẽ được chuyển sang lần kích hoạt sao sau.


Kích hoạt đủ số lượng 10 sao, trang bị tím sẽ tự động thăng lên phẩm chất cam.Y Cách nhận Đá Tăng Phẩm

Đổi trong bang hội: cần bang cống 500, mỗi lần đổi tốn 50 điểm rèn luyện, mỗi ngày đổi được 1 lần.


Đổi ở Thần Cung - Tàng Bảo Điện. Mỗi ngày đổi được 1 viên, tốn 30 điểm sát thần.


Đổi vinh dự ở đấu trường đơn. Cần 30 điểm vinh dự. Mỗi ngày đổi được 1 viên.


Đổi công trạng ở Kho báu thi đấu. Yêu cần Thanh đồng cấp 1. Tiêu hao 50 công trạng đổi 1 viên. Mỗi ngày đổi được 1 lần.


Ngoài ra Thiếu Hiệp cũng có xác xuất nhận được đá tăng phẩm khi tham gia các hoạt động sau:
Đánh các boss ở ngoại thành cấp cao, Vô Song Thành, Long Thành, Hỏa Lân Động, Lăng Vân Quật, Tuyệt Vô Thần, phó bản VIP.
Mở rương quan chức Vô Song Thành, rương Long Thành.
Dung luyện trang bị tím.
Chúc các Tướng Quân mau chóng luyện thành công bộ trang bị cam Bất Diệt gia tăng lực chiến, vượt các phó bản dễ dàng, Long Thành chiến liên server tranh đoạt Thần Long.