KHAI MỞ S4 Phong Vân S4
Vào Lúc
11h-03.06.2020
Vô Song Chiến – Cuộc chiến giữa các bang phái tranh đoạt thành Vô Song để trở thành Vô Song Thành Chủ và Vô Song Kiếm.

Y Tham gia

Thời gian: 20:00 - 21:00 thứ 4, thứ 6 hàng tuần (4 ngày sau khi mở máy chủ mới)
Địa điểm: Vô Song Thành, kênh 1.
Điều kiện: Thiếu Hiệp trên cấp 30 đã gia nhập bang.
Tham gia: vào Hoạt Động, chọn Vô Song Chiến, sau đó chọn Vào chiến trường.

Y Quy tắc

Quy tắc chiến thắng: khi mở công thành chiến, ở chính giữa của bản đồ Vô Song Thành sẽ tạo mới Cờ Vô Song Thành.
Bang chủ bang tham gia công thành có thể nhấp để chiếm cờ, thời gian chiếm lĩnh là 10 giây, bị rớt mạng hoặc bị tử vong sẽ thất bại.
Khi chiếm lĩnh thành công bang này sẽ trở thành phe phòng thủ (những bang khác sẽ là phe tấn công). Vào trạng thái giữ thành, nếu trong 20 phút không có bang phe tấn công đến chiếm lĩnh cờ hoặc thời gian công thành kết thúc thì bang phái giữ thành sẽ thắng.
Bang chủ bang giành chiến thắng sẽ trở thành thành chủ. Nếu thời gian kết thúc mà vẫn chưa có bang phái chiếm được cờ thì lượt này không có người chiến thắng.Quy tắc hồi sinh: trên bản đồ chiến trường có tổng cộng 2 điểm hồi sinh, điểm hồi sinh phe phòng thủ và phe tấn công. Sau khi Thiếu Hiệp bị thiệt mạng nhưng không thể sử dụng Hoàn Hồn Đơn để hồi sinh thì có thể quay về điểm hồi sinh để được hồi sinh.
Kinh nghiệm chiến trường: Thiếu Hiệp trên bản đồ chiến trường không mang trạng thái tử vong sẽ tự động nhận được kinh nghiệm, vùng màu vàng x20, màu lam x10. Tất cả Thiếu Hiệp công thành đều có thể xem được số lần lợi ích được nhân ở từng vùng trên bản đồ cũng như số lợi ích được nhân ở vị trí hiện tại của bản thân.
Thần tướng đánh lén: trong thời gian công thành, trong Hứa Xương Vương Thành sẽ xuất hiện 2 đợt quái vật, mỗi đợt quái vật đều có 1 Thần Tướng và 1 nhóm Tinh Anh Quái, giết Thần Tướng sẽ có xác suất nhận trang bị cực.
Nhận bang cống: trong thời gian vô song chiến đánh bại Thiếu Hiệp phe đối địch sẽ nhận được điểm bang cống. Một trận vô song chiến thường sẽ nhận được tối đa 40 điểm bang cống, vượt hơn mức điểm nói trên sẽ không thể nhận tiếp được.

Y Phần thưởng

Kết thúc công thành chiến thành viên bang phái chiến thắng sẽ nhận được 100 bang cống, 10.000.000 điểm kinh nghiệp, thành viên bang phái thất bại sẽ nhận được 50 điểm quân công, 5.000.000 điểm kinh nghiệm.

Tất cả thành viên bang phái chiến thắng sẽ nhận được buff tăng lợi ích, tăng 20% chân khí, kinh nghiệm đánh quái và ngồi thiền.
Bang chủ bang phái chiến thắng sẽ nhận được vũ khí Vô Song Kiếm của Quốc Vương. Sở hữu Vô Song Kiếm có thể được cộng thêm thuộc tính nhân vật và kỹ năng vũ khí, ngoài ra sẽ sở hữu vẻ ngoài cực hấp dẫn.


Thiếu Hiệp là quan chức, mỗi ngày có thể nhận Rương Quan Chức với số lượng nhất định, mở Rương báu sẽ nhận được phần thưởng.


Bang chủ bang phái chiến thắng (và phu/thê), phó bang chủ và thành chủ có thể bổ nhiệm 4 Hộ Pháp trước tên của người chơi ở khung chat và bối cảnh sẽ thêm tiền tố tương ứng. Ở giữa Thiên Âm Thành là bức tượng Vô Song Thành Chủ để tưởng nhớ thắng lợi khi công thành.


Chúc các Thiếu Hiệp tham gia Vô Song Chiến thành công, nhận được nhiều phần thưởng, và đặc biệt là có thể trở thành Vô Song Thành Chủ sở hữu Vô Song Kiếm.