KHAI MỞ S4 Phong Vân S4
Vào Lúc
11h-03.06.2020
Hoạt động Xưng Bá Thiên Hạ sẽ mở ra một luồng gió mới cho các Thiếu Hiệp đang trải nghiệm Phong Vân. Hoạt động bang phái liên server giúp Thiếu Hiệp cùng các huynh đệ của mình tranh tài cao thấp với quần hùng ở các server khác.

Tại Xưng Bá Thiên Hạ, các Thiếu Hiệp có thể chiến đấu cùng với Bang phái của mình, chiếm lĩnh được tối đa 8 thành trì. Nhưng mỗi lần đi chiến một thành trì mới, thì thành trì đã chiếm cũng sẽ bị kẻ địch công kích, điều này có nghĩa là các Thiếu Hiệp cùng lúc phải chiến đấu với bang phái ở server khác, sự căng thẳng quyết liệt tại đây thật khó mà tưởng tượng được!

Y Điều kiện tham gia

Server đã mở 7 ngày.
Người chơi đạt lv60 và đã gia nhập bang phái.
Bang phái đạt cấp 3 trở lên.
Thời gian báo danh: 21:00 - 23:30 mỗi ngày.
Thời gian khai chiến: 20:00 - 21:00 ngày hôm sau (sau ngày báo danh).
Chỉ Bang Chủ hay Phó Bang Chủ mới có thể báo danh.

Bản đồ Xưng Bá Thiên Hạ

Y Quy tắc

Trong thời gian báo danh, Bang chủ hoặc Bang phó có thể chọn thành trì muốn đánh để tiến hành báo danh tham gia.

Lưu ý:

Các thành muốn đánh chiếm phải theo thứ tự, nếu chưa chiếm thành trì thứ nhất thì không thể báo danh đánh thành thứ hai.
Muốn đánh thành thứ 8 - Cuồng Sư Báo thì Bang Hội c phải chiếm được 7 thành trước.
Tên các thành trì dựa phân chia theo cấp thứ tự:
Thiên Âm Thành (cấp 1).
Vô Song Thành (cấp 2).
Hiệp Vương Phủ (cấp 3).
Bái Kiếm Sơn Trang (cấp 4).
Vô Danh Các (cấp 5).
Vô Tuyệt Thần Trận (cấp 6).
Long Thành (cấp 7).
Cuồng Sư Báo (cấp 8).

Chọn thành trì muốn tấn công và báo danh

Giao diện chọn ngày tấn công

Khi báo danh thành công, phía trên của thành vừa báo danh sẽ hiển thị thời gian Bang phái sẽ đánh thành đó.

Giao diện chọn ngày tấn công

Đồng thời phía trên biểu tượng Xưng Bá, nhấp vào Chiến các thành viên trong Bang có thể xem được thông tin Bang mình sẽ tiến hành đánh chiếm thành nào.


Giao diện hiển thị thông tin công thành của bang

Khi đến thời gian tham chiến, giữa màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng Xưng Bá, người chơi có thể bấm vào đó để mở ra giao diện Xưng Bá Thiên Hạ, sau đó bấm vào Tấn Công để truyền tống vào Thành Trì.

Biểu tượng Xưng Bá

Chọn tấn công để vào công thành

Nhiệm vụ của tất cả người chơi trong Bang chỉ cần tiêu diệt BOSS giữ thành là thắng lợi, dành quyền chiếm lĩnh thành trì đó.

Diệt Boss giữ thành


Ngoài phần thưởng rơi ra khi diệt BOSS, người chơi còn được nhận thêm phần thưởng xếp hạng sát thương (Nhận qua thư).Y Lưu ý

Sau khi bang chiếm lĩnh thành trì, hệ thống sẽ tiến hành ghép thành trì đã chiếm lĩnh. Ví dụ, 2 bang cùng lúc đều chiếm lĩnh thành công thành cấp 3, sau đó khi 2 bang xin tiếp tục chiếm lĩnh thành cấp 4, thành cấp 3 sẽ được ghép để cùng chiến đấu, 2 bang này đều có khả năng chiếm lĩnh được thành cấp 4, nhưng thành cấp 3 chỉ có 1 bang có thể chiếm, sẽ có 1 bang bị mất đi thành trì cấp 3!
Khi xin chiếm thành, bang phái phải xin theo thứ tự từ cấp 1, 2, 3. Nếu có một thành ở giữa bị chiếm rồi, thì phải xin từ cấp thấp đến cao. Vd: Bang của bạn đã chiếm thành 1, 2, 5, 6, vậy bạn tiếp tục xin công thành cấp 3.
Chỉ cần có 7 bang xin công thành thì các thành đã chiếm sẽ có khả năng phải tranh chấp với bang khác. Vd: Bang của bạn chiếm thành 1, 2, 5, 6, khi bạn xin công thành cấp 3, vậy thành 1, 2, 5, 6 của bạn đồng thời sẽ bị bang khác tấn công.

Y Phần thưởng

Bang phái nào chiếm thành trì thành công thì tất cả các thành viên bang đều sẽ nhận được phần thưởng thuộc thành đó (Căn cứ vào Lực Chiến của người chơi mà nhận được thưởng tương ứng).Ngoài ra, thành viên trong bang chiếm được thành trì mỗi ngày có thể nhận phần thưởng Thuế Mỗi Ngày của thành đã chiếm lĩnh. Phần thưởng đó mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần, nếu trong ngày đó chưa nhận thì không được tích lũy sang ngày hôm sau. Lưu ý: thành chiếm được sau 1 ngày mới có thể nhận thưởng Thuế Mỗi Ngày.


Xuất Hiện Thành Thứ 8 - Cuồng Sư Bảo.


Để chiếm được thành thứ 8 - Cuồng Sư Bảo : Bang phải chiếm được hết 7 thành cũ trong Xưng Bá. Khi đã chiếm xong , các ngày còn lại thành Cuồng Sư Bảo sẽ không bị các Bang khác tấn công như các thành cũ. 
8h tối thứ 2 hằng tuần Thành thứ 8 sẽ được reset lại và các Bang có thể tổ chức công thành lại thành này.
Phần Thưởng Khi Chiếm Được Thành 8


Sau Khi chiếm được thành, mỗi ngày được nhận thưởng hấp dẫn.


Chúc các Thiếu Hiệp công thành thành công, nhận được nhiều phần thưởng và cũng đừng quên thủ thành của mình. Xưng Bá Thiên Hạ - Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.