KHAI MỞ S4 Phong Vân S4
Vào Lúc
11h-03.06.2020

Ma Kiếm

Phiêu bạt giang hồ, binh khí là vật không thể thiếu, trong Phong Vân”, Thiếu Hiệp có thể thu thập thất đại thần binh như Tuyệt Thế Kiếm, Tuyết Ẩm Đao, Hỏa Lân Kiếm… để hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng ranh giới Phật ma, chính tà vô c...

Chi tiết

Thần Binh

Trong các tiểu thuyết Võ Hiệp đều có sự xuất hiện của thần binh lợi khí, khiến cho những hào kiệt trong giang hồ tranh giành với nhau, khi chiếm được thần binh tất nhiên sẽ đoạt được thiên hạ.Những binh khí có tinh hoa của trời đ...

Chi tiết